Informacja

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2019 roku dokonane zostało formalne połączenie Klimor Sp. z o. o. ze spółką QUATROVENT II Sp. z o.o.. W związku z powyższym, na podstawie przepisu art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych, z dniem połączenia, Klimor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 5, z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejętej.